Qtention is een samenvoeging van Quality & Attention. Kwaliteit en Aandacht. 
Qtention is gespecialiseerd als

Wie is Qtention
Qtention is opgericht door Ewald Jansen. Met zijn  sterke relativeringsvermogen en directe manier van communiceren is hij een volwaardige sparringpartner voor opdrachtgevers. Scherp in waarneming, open en direct. Ewald zegt wat hij voelt en ziet. Hij durft te confronteren en te provoceren. Een coachend adviseur met een bedrijfskundige achtergrond. Hij heeft zich verder ontwikkeld tot erkend coach/ counselor, gecertificeerd vertrouwenspersoon, gecertificeerd psychosociaal hulpverlener, jobcoach en visiteur.

Qtention heeft veel ervaring met managementvraagstukken, vaak ontstaan vanuit kwaliteitsmanagement. Binnen organisaties is vrijwel altijd een spanningsveld tussen de formele organisatie en de geleefde/ informele organisatie. Deze spanning wordt vaak gevoed door normen, wet- en regelgeving. De formele organisatie staat op papier laat zich zien in KPI’s, cijfers en strategieën. De informele organisatie laat zich zien in verhalen, emoties en onderlinge verhoudingen. Het zijn twee verschillende belevingswerelden, met elk een eigen taal.

Qtention helpt inzicht te krijgen in wat er zich afspeelt in de dynamiek van de organisatie. In de rangorde, gedragspatronen, rituelen en onderlinge relaties. Het verschil zien tussen formele organisatiestructuur en de informele posities. Weten hoe je bij het doel van de organisatie kunt blijven. Snappen hoe informele leiders met gebruikmaking van rituelen, verhalen en ‘moderne magie’ een organisatieverbetering kunnen beïnvloeden.

Kennis over groepsprocessen is onmisbaar om tot duurzame (cultuur)verbetering te komen of een sterke organisatiecultuur te bestendigen. Een werkelijke verandering is immers een collectieve gedragsverandering, waarbij grondige kennis en gedragspatronen cruciaal zijn.

De visie van Qtention
Kwaliteit zit in het gedrag en de houding van de mens. De manier waarop mensen samenwerken en met elkaar omgaan bepaalt de cultuur van de organisatie. De cultuur van de organisatie is een samenspel tussen de formele en de informele organisatie.

De missie van Qtention
Aandacht besteden aan de sociale samenhang binnen de organisatie om het vertrouwen en psychosociale veiligheid te vergroten. Een goede en mooie mix maken tussen de formele en de informele organisatie. Het resultaat is meer werkplezier, een efficiëntere organisatie en lager ziekteverzuim.

Heeft jouw organisatie een hulpvraag? Of ben je op zoek naar ondersteuning voor jezelf, een collega, medewerker of partner? Neem gerust contact met me op.