“Niemand verdwaalt op een rechte weg”

Goethe

Vertrouwenspersoon

Op de werkvloer heeft iedereen te maken met verschillende mensen. Collega’s, leidinggevenden, klanten, opdrachtgevers en leveranciers. Het kan gebeuren dat het contact niet prettig verloopt. Maar wat als iemand hier echt last van krijgt?

Ongewenst gedrag
Op de werkvloer komt ongewenst gedrag helaas vaak voor. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie of zelfs geweld. Dit gedrag is soms lastig te herkennen. Zo kan een goedbedoelde grap kwetsend overkomen en de ander een onprettig gevoel geven. De gevolgen van ongewenst gedrag zijn vaak groter dan men in de eerste instantie denkt. Een gevoel van (onbewuste) psychische onveiligheid kan resulteren in ziekteverzuim, een burn-out, verminderde productiviteit en zelfs arbeidsongeschiktheid.

Het is dus erg belangrijk dat een bedrijf aandacht besteedt aan deze onderwerpen. Dit is ook een wettelijke verplichting. In de Arbowet heet dit psychosociale arbeidsbelasting oftewel PSA. De Arbowet zegt hierover dat een werkgever ‘verplicht is om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen’. Een manier om hieraan te voldoen is om een vertrouwenspersoon in te zetten.

Vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon is iemand waar mensen terecht kunnen met werk gerelateerde problemen. De gesprekken zijn vertrouwelijk en de inhoud wordt dus nooit besproken met de werkgever.

Een vertrouwenspersoon voert dus gesprekken met mensen die last hebben van/ te maken hebben met ongewenst gedrag. Maar voorkomen is beter dan genezen. Zo kan een vertrouwenspersoon ook zorgen voor:

  • Voorlichting over ongewenst gedrag of andere relevante thema’s
  • Een interne gedragscode
  • Een klachtenprocedure
  • Interne onderzoeken naar de (ervaren) werkdruk

Als een vertrouwenspersoon goed wordt ingezet, kan dit enorme effecten hebben:

  • Lager ziekteverzuim
  • Minder burn-outs
  • Minder verloop van personeel
  • Hogere productiviteit
  • Mensen voelen zich veilig binnen de organisatie

Een vertrouwenspersoon signaleert, handelt, begeleidt en evalueert. In mijn rol als vertrouwenspersoon ontzorg ik een organisatie op meerdere vakken. Zo blijven alle aspecten bij één persoon en blijft alles goed gecoördineerd.

De rol van vertrouwenspersoon is een logische aanvulling op mijn ervaring en achtergrond. Als gecertificeerd coach, counselor en psychosociaal hulpverlener zet ik mijn empathisch vermogen al langer in voor bedrijfskundige vraagstukken.

Ik ben gecertificeerd vertrouwenspersoon en sta ingeschreven bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Ook ben ik ben opgenomen in het Beroepsregister.

Ik ben goed in staat om te schakelen tussen bedrijfsbelangen en persoonlijke vraagstukken. Mensen die een probleem willen bespreken, ervaren vaak een drempel. Deze drempel wordt verlaagd omdat ik als extern vertrouwenspersoon niet werkzaam ben binnen de betreffende organisatie. Ik ben onafhankelijk en werk onpartijdig.

Veel werkgevers hebben de overtuiging dat er binnen hun organisatie open gecommuniceerd wordt.

“Alles mag gezegd worden” en “Mijn deur staat voor iedereen open” zijn uitspraken die ik veel hoor. Dit is ongetwijfeld waar, maar de echte vraag is: “Durft men ook alles te zeggen?” Ik help graag om daar antwoord op te krijgen.

Wil je meer weten of een melding doen van ongewenst gedrag?
Neem gerust contact op.