“Niemand verdwaalt op een rechte weg”

Goethe

Organisatiebegeleiding

Organisatiebreed bied ik drie trajecten aan. Een combinatie is ook mogelijk.
 Aandacht voor Kwaliteit (Focus op kwaliteit, bijvoorbeeld door het opzetten ISO 9001 en/of HKZ systeem)
– (H)erken talent 
(Advies over drijfveren en de juiste persoon op de juiste plek)
– Kom Communiceren 
(Verbeteren van de interne communicatie)

Wat levert het op?
– Passend kwaliteitssysteem
– Betere match qua persoon & positie
– Tijdswinst
– Meer welzijn op de werkplek
– Effectieve communicatie

Wat levert het niet op?
– Onnodige bureauratie
– Tijdverspilling
– Personeel met kennis dat vertrekt
– Ad hoc communicatie

Aandacht voor Kwaliteit
Veel organisaties verdwalen in bureaucratie. Organisaties moeten voldoen aan wet- en regelgeving, normen en/of richtlijnen. Dit kost tijd, energie en kan verstikkend zijn. Dit betekent dat er minder tijd is voor doen waar we goed in zijn, klantcontact of oog voor medewerkers. Natuurlijk is het belangrijk dat je voldoet aan wetgeving maar het is zonde om hier de focus op te (moeten) leggen. Het is mogelijk om met kleine aanpassingen meer tijd over te houden voor belangrijkere zaken.

Elke organisatie is anders. En elke organisatie heeft te maken met omgevingsfactoren die invloed hebben op jouw organisatie. Die omgeving noemen we ook wel stakeholders (belanghebbenden). Zij hebben verschillende eisen, wensen en verwachtingen waar jouw organisatie rekening mee moet houden. Medewerkers zijn een belangrijke stakeholder voor organisaties. Het is belangrijk dat een organisatie één geheel is. Als iedereen een eigen koers volgt, komt de organisatie niet op het gewenste punt.

Als auditor en coachend adviseur kan ik organisaties helpen om de focus helder te krijgen. Ik doe dit met het traject Aandacht voor Kwaliteit. Na afloop heeft de organisatie een kwaliteitssysteem dat past bij de cultuur van de organisatie. De organisatie kan op deze manier ook voldoen bepaalde normen zoals de ISO 9001:2015 of HKZ-norm.
Wil je meer informatie over de werkwijze? Klik dan hier voor meer informatie.

(H)erken talent
De ene medewerker vindt waardering heel belangrijk. De ander wordt meer gemotiveerd door het hebben van inspraak. Weer een ander handelt vanuit een hulpvaardig karakter en voelt zich goed op een ondersteunende positie. Dit zijn voorbeelden van drijfveren, sociale waarden. Vaak wordt gedacht dat een financiële beloning de belangrijkste drijfveer is voor medewerkers, maar dit blijkt een achterhaald beeld te zijn.

De wereld verandert

Steeds meer mensen vinden andere zaken belangrijk(er) dan zekerheid en financiële prikkels. Steeds vaker vertrekken mensen bij een bedrijf, ook al hebben ze een goed salaris en een vast contract. Hier is een trend/verschuiving te zien. Men vindt het belangrijker om een leuke baan te hebben en iets te doen waar ze blij van worden. Om mensen te binden aan jouw organisatie is het belangrijk dat de financiële beloning in balans is met de waarden die hij of zij belangrijk vindt. Dit betekent niet dat een organisatie zich in bochten moet wringen om medewerkers tevreden te houden. Maar het betekent wel dat het belangrijk(er) is om de juiste persoon op de juiste plek te hebben.

Ik begeleid organisaties bij deze vraagstukken. Dit doe ik door drijfveren van mensen te inventariseren tijdens het traject (h)erken talent. Wat motiveert iemand? Welke competenties heeft hij/zij? Welke rol sluit daar het beste bij aan?

Nieuwe aanwinst
Ook bij het werven van nieuw talent is de match heel belangrijk. Het oude denken gaat uit van opleiding, werkervaring en het uitvoeren van een bepaalde functie. Het nieuwe denken gaat meer uit van de persoonlijke eigenschappen en kijkt meer naar rollen. Vanuit Qtention bied ik deze begeleiding via het traject (h)erken talent. 

Uitstroom
Een reorganisatie, fusie of een andere ingrijpende verandering maakt het soms noodzakelijk om afscheid te nemen van een gewaardeerde medewerker. Organisaties kunnen medewerkers de mogelijkheid bieden om hun wensen en competenties te ontdekken. Loopbaanbegeleiding in de vorm van levensloopontwikkeling dus. Vanuit Qtention bied ik deze begeleiding via het traject (h)erken talent. 

Kom Communiceren
Bij veel organisaties is communicatie een aandachtspunt. Beter communiceren levert veel op. We communiceren de hele dag. Vergaderingen, mailtjes, gesprekken bij het koffiezetapparaat, memo’s en nieuwsbrieven. Dit zijn enkele voorbeelden van communicatievormen. Maar wat als medewerkers jouw berichten steeds verkeerd interpreteren? Of er niets mee doen? Of andersom; misschien hebben medewerkers goede ideeën maar voelen ze zich niet gehoord. Wat gebeurt er als iedereen een eigen plan trekt? Dit kan grote gevolgen hebben. Ik adviseer bedrijven over effectief communiceren. We kijken naar hiaten en ondernemen actie onder het mom kom communiceren.  Dit traject biedt mensen eyeopeners over non-verbale, verbale, bewuste en onbewuste communicatie.

Wil je meer informatie? Neem gerust contact met me op.

Individuele begeleiding

Naast trajecten op organisatieniveau kan je ook terecht voor zakelijke individuele ondersteuning.

Intern herplaatsen
Misschien zit je niet lekker op je plek. Je kan zelf tot deze conclusie komen (burn-out, bore-out, het gevoel dat je iets anders wilt) of misschien is het heeft jouw leidinggevende dit genoemd tijdens een functioneringsgesprek.De economie trekt weer aan. Er is een duidelijke trend te zien: mensen kijken meer om zich heen naar een nieuwe baan. Voor organisaties lastig; er verdwijnt kennis.

Voor jou is het spannend maar het kan ook eng zijn. Een nieuwe uitdaging aangaan, weer bij 0 beginnen, misschien zeg je er een vast contract voor op. Soms is er een middenweg. Intern een andere functie vervullen kan een mooie oplossing zijn. Een nieuwe uitdaging binnen een vertrouwd kader. Ook voor de organisatie zitten hier voordelen aan. Je kent de organisatie, je hoeft niet bij 0 te beginnen. En waarschijnlijk ben je sneller inzetbaar dan iemand die niet bekend is met de organisatie. Het is belangrijk dat jouw competenties en wensen goed aansluiten bij de functie die je vervult. Als je plezier in je werk hebt, krijg je er energie van.

Van functie naar rol: een functie is een kader waarbinnen beweegt. Een rol is breder en geeft meer ruimte om je talent in te zetten

Het kan lastig zijn om je bewust te worden van jouw vaardigheden en wensen. We kunnen dit samen ontdekken met het traject (h)erken talent. We brengen jouw competenties en behoeftes in kaart en kijken welke functie hier het beste bij aansluit. Wil je meer informatie over de werkwijze? Klik hier voor meer informatie. Vragen? Klik hier om contact met me op te nemen.

Extern
Als je toch iets anders wilt, een nieuw bedrijf, een frisse start, kan ik je ook helpen. Als je jouw drijfveren en competenties helder voor ogen hebt, kun je gerichter op zoek naar iets anders. (H)erken talent kan je het duwtje in de rug geven.
Wil je meer informatie over de werkwijze? Klik hier voor meer informatie. Vragen? Klik hier om contact met me op te nemen.

Er zijn dus meerdere mogelijkheden voor organisaties: zowel op individueel als op organisatieniveau. Hoewel dit misschien breed lijkt – waar zit de focus? – zijn er twee punten die bovenstaande situaties gemeen hebben. Inzicht en en verbetering. Verbetering is mogelijk nadat inzicht is verkregen. Inzicht in de huidige én in de gewenste situatie.