Vertrouwenspersoon

Ik ben gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit en staat ingeschreven bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, en geregistreerd  in het Beroepsregister voor vertrouwenspersonen.

Veel werkgevers hebben de overtuiging dat er binnen hun organisatie open gecommuniceerd wordt. “Alles mag gezegd worden” en “Mijn deur staat voor iedereen open” zijn uitspraken die ik veel hoor. Dit is ongetwijfeld waar, maar de echte vraag is: “Durft men ook alles te zeggen?” Ik help graag om daar antwoord op te krijgen.

Op de werkvloer heeft iedereen te maken met verschillende mensen. Collega’s, leidinggevenden, klanten, opdrachtgevers en leveranciers. Het kan gebeuren dat het contact niet prettig verloopt. Maar wat als iemand hier echt last van krijgt?

Ongewenst gedrag
Op de werkvloer komt ongewenst gedrag helaas vaak voor. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie of zelfs geweld. Dit gedrag is soms lastig te herkennen. Zo kan een goedbedoelde grap kwetsend overkomen en de ander een onprettig gevoel geven. De gevolgen van ongewenst gedrag zijn vaak groter dan men in eerste instantie denkt. Een gevoel van (onbewuste) psychische onveiligheid kan resulteren in ziekteverzuim, een burn-out, verminderde productiviteit en zelfs arbeidsongeschiktheid.

Het is dus erg belangrijk dat een bedrijf aandacht besteedt aan deze onderwerpen. Dit is een wettelijke verplichting. In de Arbowet heet dit psychosociale arbeidsbelasting oftewel PSA. De Arbowet zegt hierover dat een werkgever ‘verplicht is om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen’. Een manier om hieraan te voldoen is een vertrouwenspersoon in te zetten.

Vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon is iemand waar mensen terecht kunnen met werkgerelateerde problemen. De gesprekken zijn vertrouwelijk en de inhoud wordt nooit besproken met de werkgever. Een vertrouwenspersoon voert gesprekken met mensen die te maken hebben met ongewenst gedrag. Maar voorkomen is beter dan genezen. Zo kan een vertrouwenspersoon ook zorgen voor:

 • Voorlichting over ongewenst gedrag of andere relevante thema’s
 • Een interne gedragscode
 • Een klachtenprocedure
 • Interne onderzoeken naar de (ervaren) werkdruk

Als een vertrouwenspersoon goed wordt ingezet, kan dit enorme effecten hebben:

 • Lager ziekteverzuim
 • Minder burn-outs
 • Minder verloop van personeel
 • Hogere productiviteit
 • Mensen voelen zich veilig binnen de organisatie

Een vertrouwenspersoon signaleert, handelt, begeleidt en evalueert. In mijn rol als extern vertrouwenspersoon ontzorg ik een organisatie op meerdere vlakken. Mijn rol als vertrouwenspersoon is een logische aanvulling op mijn ervaring en achtergrond. Vanuit mijn bedrijfskundige achtergrond heb ik mijzelf verder ontwikkeld tot gecertificeerd coach, counselor en psychosociaal hulpverlener. In de praktijk zet ik mijn empathisch vermogen al langer in voor bedrijfskundige vraagstukken.

Ik schakel snel tussen bedrijfsbelangen en persoonlijke vraagstukken. Mensen die een probleem willen bespreken, ervaren vaak een drempel. Deze drempel wordt verlaagd omdat ik extern vertrouwenspersoon werk en niet betrokken ben bij de organisatie. Ik ben onafhankelijk en werk onpartijdig.

Wil je meer weten of een melding doen van ongewenst gedrag?
Neem gerust contact op.

ISOciaal (Kwaliteitsmanagement)

Aandacht vóór Kwaliteit; ISOciaal
ISOciaal is kwaliteitsmanagement met sociaal fundament.  

Kwaliteitsmanagement is veelal verbonden aan kwaliteitscriteria als de ISO 9001 norm of een variant daarop. De beleving van kwaliteitsmanagement is doorgaans veel bureaucratie, de formele organisatie. Het moeten voldoen aan wet- en regelgeving, normen en/of richtlijnen. Het kost tijd, energie en werkt vaak verstikkend.

Qtention richt de aandacht op: doen waar we goed in zijn. Een goede balans vinden tussen de formele en de informele organisatie. Wat is nodig om vast te leggen en wat is de cultuur van de organisatie. Ook is er aandacht voor de juiste persoon op de juiste plek en het verbeteren van de interne communicatie en de onderlinge verhoudingen.

Wat levert het op?
– (Kwaliteits)managementsysteem waar je blij van wordt
– Betere match qua persoon & positie
– Meer welzijn op de werkplek

Maatwerk
Elke organisatie is anders. Elk traject ook. Als coachend adviseur begeleid ik organisaties om een betere balans te krijgen tussen de formele en informele organisatie. Qtention biedt hierbij de mogelijkheid voor een workshop communicatie die gericht is op non-verbale en verbale communicatie, bewust en onbewust gedrag. Het is voor veel mensen een eyeopener.

Individuele begeleiding

Een andere vorm van ondersteuning is individuele ondersteuning. Zo kan een iemand zoekende zijn, een vraag of probleem heeft waar hij/ zij niet helemaal uitkomt. Dit kan te maken hebben met:

 • Thuissituatie
 • Conflict op de werkvloer
 • Re-integratietraject 
 • Interne herplaatsing
 • Drijfveren en competenties 
 • Communicatie

Zo zijn er nog veel andere situaties te bedenken waar behoefte is aan persoonlijke ondersteuning. Dit zijn lang niet altijd langlopende trajecten. Is hier binnen jouw organisatie behoefte aan? Of twijfel je hierover? Neem gerust contact op, ik denk graag met je mee.